BIM support

Meer halen uit uw bestaande BIM-capaciteit? Maak gebruik van onze BIM-trainingen en -support

Training op maat (in-house / digitaal)

BIMPOWER beschikt over ervaren trainers die uw bestaande BIM- en tekencapaciteit verder helpen op teken- en BIM-gebied, aan de hand van organisatie-relevante casus. Op de manier is de toepassing van de opgedane kennis naar de voor uw organisatie relevante praktijk het snelst gemaakt. Resultaat: kwalitatieve groei met uw bestaande BIM-capaciteit. Denk aan:

  • Efficiënter tekenen en modelleren met Revit;
  • Het uitwerken en beheren van Revit-templates;
  • Bill of Materials genereren met Revit;
  • Omgaan met standaard element-coderingen.

Trainingen kunnen zowel digitaal als op locatie worden georganiseerd.

Quick support: Aan de slag met Revit-tips & Tricks

Voor het snel op gang trekken van bestaande of aanvullend ontsloten BIM-capaciteit biedt BIMPOWER een snelle Revit-stoomtraining aan. Deze training bestaat uit een deel Revit-basistheorie en een deel dat specifiek wordt ingevuld voor de voor uw onderneming relevante werkprakijk.

Doel van deze training:

  • Snel en effectief aan de slag met Revit;
  • Kennis van relevante tips & tricks;
  • Effectieve toepassing van Revit op uw organisatie.

INTERNATIONALE BIM-CAPACITEIT TRAINEN EN OPLEIDEN

Beschikt u al over externe BIM-capaciteit, al dan niet internationaal georganiseerd, dan voorziet BIMPOWER in met haar trainers ook in trainings-mogelijkheden die daarop aansluiten. De BIM- en Revittrainers van BIMPOWER hebben internationale ervaring met het trainen, opleiden en ondersteunen van tekenkamers zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen.

Meer weten over de trainings- en support-
mogelijkheden van BIMPOWER?

Neem contact met ons op.