BIM-tooling

BIM-data beheren en verrijken: profiteer van de in-house ontwikkelde tools en plug-ins van BIMPOWER

Slimme tooling is dé weg naar efficiënter BIMMEN. De insteek die BIMPOWER hanteert voor het ontwikkelen van specifieke toolings  en plugins gaat altijd over het vrijspelen van meer tijd en financiën:

Werkwijze: het efficiënter inrichten van standaard-datastromen en -processen. Vaak begint dat, heel eenvoudig, met het inventariseren en vervolgens gestandaardiseerd vastleggen van data en datastromen. En dan blijkt dat er met relatief geringe inspanning al snel grote resultaten worden behaald.

Inventarisatie en kennismaking

Tijdens een eerste kennismaking gaan we samen met u in gesprek om te kijken waar, op het gebied van data en automatisering, de grootste automatiserings-winst te behalen valt. Vaak zijn dat tijdrovende en foutgevoelige processen waarbij er sprake is van relatief veel herhaal- en handwerk.

Na een eerste inventarisatie gaan we samen met u om tafel om te bespreken hoe we deze datastromen efficiënter kunnen inrichten. Dat kan zijn door:

  • Het vastleggen van standaarddata, bijvoorbeeld in de vorm van een basis product-bibliotheek;
  • Het vastleggen van bepaalde data-afspraken, bijvoorbeeld in het kader van NEN-normen, zoals de NEN 2580;
  • Het automatiseren van terugkerende berekeningen;
  • Het ontwikkelen van plug-ins die voorzien in gestandaardiseerde data-export-producten.

Beginnen: product-bibliotheek in BIM

Een BIM-template is een verzameling van klant- en business-specifieke 3D-elementen. Vaak zijn dit producten die aan weer andere partners in de keten worden geleverd. Deze 3D-elementen worden in Revit-uitgewerkt, en kunnen standaard-productinformatie bevatten als:

  • Hoogte, breedte, lengte;
  • Netto- en bruto-prijzen;
  • Materialisering en assembly-codes (conform NL-SfB-notatie)

Het grote voordeel van het op deze manier gestandaardiseerd vastleggen van productinformatie is dat je repeterende en tijdrovende werkzaamheden voor werkvoorbereiding en calculatie ineens veel efficiënter én eenduidiger organiseert.

Efficiënter aan de slag met BIM? Informeer naar
de mogelijkheden van onze tools en plug-ins.

Neem contact met ons op.