bim-capaciteit

Mensen, kennis & support: Aan de slag met de integrale oplossing voor flexibele BIM-capaciteit

Voor ondernemingen in de bouwsector is het inmiddels geen doen meer om gekwalificeerd BIM-personeel te werven, laat staan te behouden.

Tegelijk neemt de vraag vanuit de markt naar BIM nog altijd toe. Gevolg: aanwezige BIM-capaciteit komt steeds verder onder spanning te staan, nieuwe capaciteit wordt bijkans onvindbaar.

Met meer dan dertig jaar BIM-ervaring voorziet BIMPOWER een groeiende groep vastgoedontwikkelaars en -beheerders, waaronder enkele van de grootste in Nederland, van passende, flexibel in te zetten BIM-capaciteit.

Sleutelfunctie: BIM-coördinator

In de afstemming tussen de eindklant en de ingezette BIM-capaciteit neemt de coördinator de sleutelpositie in. BIMPOWER beschikt over projectmatig in te zetten, goed opgeleide BIM-projectcoördinatoren met internationale ervaring in het met succes afstemmen van BIM-vraagstukken op capaciteit, en het voorzien van de juiste ondersteuning aan zowel uw eindklant als de (internationale) projectvloer. Indien gewenst is het ook mogelijk om deze functie in te laten vullen door iemand uit uw eigen organisatie.

“Door het delen van onze kennis, kunde en de BIM-capaciteit van BIMPOWER zijn we in staat om de volledige bouwsector te bedienen en ondersteunen op het gebied van BIM: van installatietechniek tot constructie en bouw.”

Marco Damhuis | Vaste partner & adviseur

BIMPOWER: met succes toegepast

BIMPOWER past haar integrale BIM-capaciteitsoplossingen inmiddels met succes toe bij een groeiende en zeer diverse groep referenten. Zowel vastgoedontwikkelaars, beheerders, afnemers als fabrikanten profiteren van de snelle en effectieve inzet van passende BIM-capaciteit. En daarbij, steeds vaker, met het vizier op het vermogen van de organisatie om structureel en strategisch antwoord te bieden op de groeiende marktvraag naar snel, kwalitatief en scherp geprijsd BIM-tekenwerk.

Meer weten? Op aanvraag organiseren we graag een afspraak
waarbij we in meer detail een voor u relevante klantcasus doornemen.